Prenájom priestorov  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home

Obchodná spoločnosť Vám ponúka na prenájom kancelárske priestory v nasledovných lokalitách :

 

bullet Administratívna budova Mestského úradu na  Mierovom nám. č. 940/1 v Galante

 

 

 

 
 

Cena za prenájom nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty je 30,00 EUR/m2/rok, s uplatnením valorizácie nájomného počas doby nájmu vo výške ročnej inflácie.

V cene nie sú zahrnuté poskytované služby súvisiace s užívaním nebytových priestorov.

----------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:         Anna Bartovičová - referent  prevádzkového úseku – v pracovné dni od 7,30 do 15,00 h

BYSPRAV spol. s r.o., Nová doba 924/13, 924 01 Galanta     

                        tel.: 031 780 47 15,     fax:  031 780 43 44

                        e-mail: prevadzka@bysprav.sk