správa a údržba bytových domov

Správa bytových domov je vykonávaná na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov a spoločnosťou. Správa je vykonávaná v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Výroba tepla a teplej vody


  • Výroba tepla a teplej vody prebieha na dvoch plynových kotolniach, z ktorých je následne zabezpečená distribúcia prostedníctvom odovzdávacích staníc tepla do jednotlivých odberných miest v rámci mesta okrem sídliska Sever.


Prenájom nebytových priestorovObchodná spoločnosť Vám ponúka do prenájmu kancelárske a obchodné priestory vo svojej správe, ktoré sú majetkom mesta Galanta. Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete tu.

o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.